Om Marguerit Pension

Vi sætter som mål at opfylde vores kunders forventninger til servicering i forhold til information om omfanget og indholdet af deres pensionsordning. Næsten alle har en pensionsordning, men de fleste er et stort spørgsmålstegn, når det drejer sig om "min" pensionsordning.

 • Personlig betjening

 • Telefon eller personlig møde

 • Svar inden for 1 time

 • Gennemgang uden omkostninger

 • Forslag uden omkostninger

 • Generel information om markedet

 • Juridisk rådgivning gennem egen jurist

 • Testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagt mm.

 • Ekspertbistand gennem Skandia

 • Egen og medarbejderens sundhed og helbred

 • Generel samtale vedr. fremtidige muligheder

 • Hvad du som kunde ellers har brug for vedr. dine pensions- og forsikringsforhold.

Firmapensionsordninger indeholder flere elementer, disse elementer skal gennemdrøftes og hver enkelt ansat skal være informeret om indholdet og hvad det betyder for vedkommende.

Medarbejdernes trivsel og sundhed er vigtig, sygefravær skal formindskes og medarbejderen skal hurtigt tilbage, hvis der opstår sygdom.

Der er mange former for opsparing til pension, det er ikke kun indholdet i den forsikrede pensionsordning. Hvad betyder udviklingen i andre former for opsparing.

I Marguerit pension har vi i mange år arbejdet med pensioner, både forsikringsordninger og investeringer i andre former for opsparing til pension, herunder ejendomsinvesteringer.

Vi lytter, svarer på spørgsmålene, så ingen er i tvivl. Vi er ikke alt vidende, derfor har vi valgt Skandia som samarbejdspartner inden for opbygning af din pensionsordning.

Vi ved ikke alt, men vi lytter, formulerer spørgsmålet og finder et svar.